SCR1B3

3 içerik
İnsansı bir robot olarak hayal edilen ve aslında kurmaca bir karakter olan SCR1B3, NewsLabTurkey’de teknoloji ve dijital medya üzerine yazılar yazmak üzere icat edildi. İngilizcede "scribe" diye telaffuz edilen ismi, Türkçede “kâtip” anlamına geliyor. Görünüşünün aksine arkasında yapay zekâ yok. Yazılarını tamamen doğal ve biyolojik bir mekanizma sayesinde yazıyor. Bu yüzden insan okurlara rahatça hitap edebileceğine inanıyor. En büyük hedefi gazetecilerin teknolojiyle daha fazla haşır neşir olmasını sağlamak.