Hareket Yönergeleri ve Politikalar


Bu sayfada yer alan hareket yönergeleri ve politika belgeleri, başta NewsLabTurkey olmak üzere Dijital Medya Araştırmaları Derneği tarafından yürülen projeler ve süreçlerde göz önünde tutulması gereken ilkeleri, izlenmesi gereken yöntemleri ve ihlâl hâlinde yürütülmesi gereken süreçlere dair detayları içermektedir.


Bu politika Dijital Medya Araştırma Derneği’nin yönetim ve işleyişinde cinsel sömürü, cinsel şiddet ve cinsel taciz (CSİT) ile mücadelede belirleyici ilkeleri ve gereklilikleri ortaya koymak için yazılmıştır. Bu politika derneğin CSİT’ye sıfır tolerans yaklaşımını ve açık zorunlulukları ortaya koyar. Politika derneğin Toplumsal Cinsiyet Politikası ile bağlantılıdır.

Belgeyi indirmek için tıklayın.

Dijital Medya Araştırmaları Derneği iklim ve ekoloji krizinin insan medeniyetine varoluşsal bir tehdit oluşturduğu görüşünü paylaşır, milyonlarca farklı türle paylaştığımız çevreye karşı sorumluluğunu kabul eder. Bundan dolayı dernek sürdürülebilir bir kültürü benimser ve bu derneğin yönetilme biçimiyle bir bütün oluşturur. İklim ve ekoloji acil durumunun yaşandığı bu dönemde dernek, ofis içinde ve etkinliklerde çevreye etkisini en aza indirmek için aşağıda değinilen önlemleri almak için özen gösterir.

Belgeyi indirmek için tıklayın.

Dijital Medya Araştırmaları Derneği çalışanlarının, partnerlerinin ve hak sahiplerinin güvenliğini organizasyonun temel sorumluluklarından biri olarak görür. Tüm çalışanlar ve paydaşları bilgi ve imkânlar dahilinde koruma görevini kabul eder. Bu belgede sıralanan kurallar, ilkeler ve temel çizgiler bu çerçevede hazırlanmıştır.

Belgeyi indirmek için tıklayın.

Dijital Medya Araştırmaları Derneği Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Derneğin yolsuzlukla mücadeleye ilişkin tavrının açıkça ortaya konulmasını hedeflemektedir. Politika, aynı zamanda derneğin ilişki içerisinde bulunduğu tüm kişi, kurum ve kuruluşlar için bir rehber olma özelliği taşımakta ve taraflarca yapılacak anlaşmaların ve işbirliği çalışmalarının özünü teşkil eden etik ilkelerini içermektedir.

Belgeyi indirmek için tıklayın.

Satın alma politikası kurumun ya da kuruma bağlı projelerin ihtiyaçları doğrultusunda kaynakların, ekipmanların, inşaat süreçlerinin ve hizmetlerin satın alımında Dijital Medya Araştırmaları Derneği’nin standartlarını ve ilkelerini ortaya koyar. Her türden ilgili durumda malların ve hizmetlerin satın alımının bu belgede sınırları çizilmiş kurallar etrafında şekillenen rekabetçi ihale süreçleri sonucunda gerçekleşeceğini taahhüt ederiz.

Belgeyi indirmek için tıklayın.

Dijital Medya Araştırmaları Derneği günümüz dünyasının toplumsal cinsiyete dayanan hiyerarşiler tarafından biçimlendirildiği görüşünü paylaşır. Bu eşitsizliğin var olmadığı bir dünyada yaşamak istesek de dernek içinde bu eşitsizliğin yeri yokmuş gibi davranamayız. Toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmenin devam eden bir mücadelenin konusu olduğunu biliyoruz. Bu sebeple ilkelerimizin merkezine toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçlendirilmesini koyuyoruz. Bu politika derneğin idaresinde ve her türlü işleminde toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek için temel ilkeleri ve gereklilikleri ortaya koyar.

Belgeyi indirmek için tıklayın.