Can Semercioğlu
Arada sırada yazar, genellikle okur. Mesele ve Diken'de editörlük yaptı. Çevirmen, sosyolog. Ljubljana Üniversitesi doktora öğrencisi.