Yusuf Yüksekdağ

1 içerik
Yusuf Yüksekdağ, uygulamalı etik, göç etiği, medya-teknoloji etiği ve felsefesi üzerine çalışmalar yürütmekte ve bu konularda lisans ve lisansüstü dersleri vermektedir. Doktora çalışmalarını Linköping Üniversitesi’nin Kültür ve Toplum Departmanı’nda tamamlamıştır. 2019 yılında Bern Üniversitesi, Felsefe Enstitüsü’nde araştırmacı olarak çalışmış ve 2020 yılından beri de İstanbul Bilgi Üniversitesi, İletişim Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.