ERIC KARSTENS

1 içerik
Eric Karstens gazetecilik, medya girişimi, Internet ve medya politikası konularına odaklanan bir danışman, girişimci, proje yazarı, öğretim üyesi, editör ve yazar. Gazetecilik hibe projelerinde hem donör hem de faydalanan olarak yer aldı; gelişmekte olan ülkeler ile Orta ve Doğu Avrupa'daki medya programlarıyla ilgilenmekte.