Aygül Atay

Lisans eğitimini İstanbul Arel Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri Bölümünde tamamladı. Toplumsal cinsiyet, sinema kuramları ve dijital medya gibi alanlarda araştırmalar yaptı. "Feminist Kuram Bağlamında Masallarda Toplumsal Cinsiyet" ve "Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Lanthimos Filmlerini Tartışmak: Lobster, The Killing of a Sacred Deer ve The Favourite" başlıklı akademik çalışmaları yayınlandı. Uluslararası sempozyumlarda medya ve toplumsal cinsiyet üzerine bildiriler sundu. Milliyet Molatik'te sinema alanında makaleler yazdı. İstanbul Arel Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümünde öğrenci asistanlığı yaptıktan sonra dijital yayın kuruluşunda editörlüğe başladı. Hâlihazırda bir şirkette editör olarak çalışıyor. Medya ve Kültürel Çalışmalar Bölümünde yüksek lisans yapıyor.