Aralık 06, 2021

Çocuklarınızı haberle nasıl tanıştırabilirsiniz?

Çocukları her zaman haberden koruyamayabiliriz. Peki haberle doğru ilişki kurmalarını çocuklara nasıl öğretebiliriz? Oxford Üniversitesi Reuters Enstitüsü’nün 2019 Dijital Haber Raporu için 38 ülkede 75 bin kişiyle yapılan çalışmaya katılanların yüzde 32’si ruh hâline olumsuz etkisi ve çaresizlik hissi nedeniyle haberlerden kaçındığını…

Spor medyasında kadınlar: Spor kimsenin tekelinde değil

Gazeteci kadınların yaşadıkları zorluklar nedeniyle spor medyasında yer alamamaları, sporcu kadınların temsiliyetine de etki ediyor. Bu alanda çalışanlarla sorunlar ve çözüm önerilerini konuştuk. Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanamadığı alanlardan biri de medya sektörü. O kadar ki eşitliği yakalamak bir yana aradaki fark gün…

Tepeden Tırnağa GAZETECİ Serdar Akinan

Teknolojinin gelişmesi, bireyselleşme ve dijital medyanın yükselişi haberciliği, haberin kaynaklarından sunumuna kadar pek çok anlamda dönüştürdü. Sosyal medya araçlarının haber kaynaklarına eklenmesiyle birlikte neyin haber olduğu ve kime gazeteci denebileceği tartışmaları daha da şiddetlendi. NewsLabTurkey olarak bu dönüşümün öncesinde ve…