Proje Sorumlusu

LinkedIn üzerinden başvur.

Aranan Nitelikler:

 • Tercihen üniversitelerin iletişim bilimleri, ekonomi ya da işletme ile ilgili bölümlerinden mezun olmak
 • Proje koordinasyon ve raporlama tecrübesine sahip olmak
 • NewsLabTurkey içeriklerini takip edip, okuyor olmak
 • Gazetecilik endüstrisinde ve sivil toplum alanında olan bitenleri yakından takip etmek
 • İleri düzeyde İngilizce bilmek
 • Etkin sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip olmak
 • İleri düzeyde planlama, takip ve organizasyon becerilerine sahip
 • Takım çalışmasına yatkın ve insan ilişkileri kuvvetli
 • Analitik yönü kuvvetli, detaycı ve araştırmacı bakış açısına sahip

Görev Tanımında Yer Alan Kriterler:

 1. Uluslararası bir sivil toplum örgütüyle gerçekleştireceğimiz kuluçka programı, mentorluk ve araştırma projelerini koordine etmek.
 2. Tüm proje bileşenlerinin zamanında ve bütçe dahilinde zamanında teslim edilmesini sağlamak. 
 3. Projenin gerçekleştirilebilmesi için proje dokümantasyonu (zaman çizelgeleri, raporlar ve bütçeler) oluşturmak/geliştirmek.
 4. Uygulama ortağımız, proje katılımcıları (ve varsa medya kuruluşları), eğitmenler, mentorler, yürütme ekibi dahil tüm paydaşlarla etkili bir şekilde iletişim kurmak.
 5. Projenin anlatı raporlarını, finansal raporu ve proje yol üstü raporlarını yazmak.
 6. Aylık, haftalık proje inceleme/geliştirme toplantılarını ve gerektiğinde ek toplantıları ve kontrolleri yürütmek, bununla ilgili diğer proje personeline ve yönetime bilgilendirmeyi düzenli olarak mail yoluyla sağlamak.
 7. Proje kapsamındaki yerel ve ulusal kuluçka programlarında gözlemci ve koordinatör olarak bulunmak, bu programların efektif bir şekilde işlemesini sağlamak, lojistik ve öğrenme temelli ihtiyaçlarını koordine etmek.
 8. Projelerin değişikliklere uyumlu olmasını sağlamak için gelişmeleri proaktif olarak gözlemek ve takip etmek.
 9. Veri toplamak ve değerlendirme sonuçlarını yönetmek.
  1. Proje ile ilgili tüm bilgi ve belgelerin dijital ortamda ve mümkünse fiziki ortamda tutulmasını, korunmasını ve ihtiyaç hâlinde ilgili aktörlere teminini sağlamak.
  2. Gerekli sıklıklarla proje denetimini ve diğer yönetim uyum unsurlarını fon sağlayıcı yükümlülüklerine uygun olarak koordine etmek.
  3. Proje boyunca kapsamlı bir risk değerlendirmesi ve inceleme süreci yürütmek.
  4. Kurumun gelişimi için kaynak geliştirme çalışmaları yürütmek.
  5. Proje kapsamında diğer her personel gibi ofisin günlük işleyişi ve düzenli tutulmasına katkıda bulunmak.

Başvuru için gerekli belge ve bilgiler aşağıda belirtilmiştir:

 • CV
 • İki referansa ait iletişim bilgileri