Onur Öncü
Özgürüz'de podcast yayınları yapan Öncü, ayrıca belgesel filmler üretmektedir.