Türkiye’de iletişim fakülteleri: Listeye her yıl yenileri ekleniyor

Getting your Trinity Audio player ready...

2023-2024 eğitim yılı itibariyle 41’i devlet 21’i vakıf olmak üzere 62 üniversitedeki iletişim fakülteleri öğrenci alıyor. Bu rakamlara, KKTC’deki 5 iletişim fakültesini de katarsak sayı 67’ye yükseliyor. 4’ü pasif durumda olan ve 5 de yeni kurulan fakülteleri katarsak 76 iletişim fakültesi olduğunu söyleyebiliriz. Belki benim atladığım, pasif durumda başka iletişim fakülteleri de vardır, kurulup sonra da unutulmuş olan.

Tercih döneminin son günlerinde aday öğrencilere bir faydası dokunsun diye Türkiye’de iletişim fakülteleriyle ilgili genel bilgileri derledim.

Genel olarak bakıldığında, devlet üniversitelerindeki iletişim fakülteleri 1992 yılındaki bölümlenmeyi devam ettiriyor. 1992 yılında basın yayın yüksek okulları iletişim fakülteleri hâline getirilirken bu fakültelerde 3 bölüm olması da kararlaştırılmıştı: Gazetecilik; Halkla İlişkiler ve Tanıtım; Radyo, Televizyon ve Sinema. 

Bu yazıda önce devlet üniversitelerindeki, ardından da vakıf üniversitelerindeki iletişim fakülteleriyle ilgili bilgiler yer alıyor. Liste biraz uzun ama güncel veriler içeriyor.

Devlet üniversitelerinde 41 iletişim fakültesi var

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi

Türkiye’de iletişim eğitimi, İstanbul Üniversitesi’nde gazetecilik eğitimiyle başladı. 1950 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin talebiyle İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi bünyesinde Gazetecilik Enstitüsü kuruldu. Bu enstitüde özellikle alaylı olarak nitelenen gazetecilere eğitim verilmeye başlandı. Enstitü, 1980 yılında Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu adını aldı. 1982 yılında ise Basın Yayın Yüksek Okulu şeklinde yeniden adlandırılarak İstanbul Üniversitesi’ne bağlandı. 1992 yılında da İletişim Fakültesi yapıldı. Bugün fakülte, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo, Televizyon ve Sinema olmak üzere 3 bölümde eğitim veriyor. Bu yılki kontenjan sayısı 308. Programlarının tamamı da İLAD tarafından akredite edilmiş durumda. Bu üç programda 71 öğretim üyesi bulunuyor.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

UNESCO desteği ile 1965 yılında Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu adıyla kuruldu. 1992 yılında İletişim Fakültesi yapıldı. Fakültede Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo, Televizyon ve Sinema olmak üzere 3 bölümde eğitim veriliyor. Bu yılki kontenjan sayısı 207. Fakültenin 3 programı da İLAD tarafından akredite edildi. Fakültede 29 öğretim üyesi bulunuyor.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin temeli 1966 yılında kurulan İstanbul Özel Gazetecilik Yüksek Okulu’na dayanmakta. Yüksek Okul 1971 yılında devletleştirilerek İstanbul Gazetecilik Yüksek Okulu adını aldı. 1982 yılında Basın Yayın Yüksek Okulu adıyla Marmara Üniversitesi’ne bağlandı. 1992 yılında İletişim Fakültesi yapıldı. Fakülte, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo, Televizyon ve Sinema olmak üzere 3 bölümde eğitim veriyor. Bu yılki kontenjan sayısı 239. Fakültede 97 öğretim üyesi bulunuyor.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi

Fakültenin temeli 1967 yılında açılan özel Başkent Gazetecilik Yüksek Okulu’na dayanıyor. Yüksek Okul 1971 yılında devletleştirilerek Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu adını aldı. 1981 yılında da Basın Yayın Yüksek Okulu adıyla Gazi Üniversitesi’ne bağlandı. 1992 yılında İletişim Fakültesi adını aldı. Fakülte, 2018 yılında Gazi Üniversitesi bünyesinden çıkarılarak yeni kurulan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne bağlandı. Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo, Televizyon ve Sinema olmak üzere 3 bölümde eğitim veriyor. Bu yılki kontenjan sayısı 253. Fakültede 49 öğretim üyesi bulunuyor.

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi

Fakültenin temeli, 1968 yılında açılan İzmir Karataş Özel Gazetecilik Yüksek Okulu’na dayanıyor. Yüksek Okul 1971 yılında devletleştirilerek Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu adıyla Ege Üniversitesi’ne bağlandı. 1979 yılında Basın Yayın Yüksek Okulu adını aldı. 1992 yılında ise İletişim Fakültesi yapıldı. Fakülte, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo, Televizyon ve Sinema ile Reklamcılık olmak üzere 4 bölümde eğitim veriyor. Bu yılki kontenjan sayısı 336. Fakültenin tüm programları İLAD tarafından akredite edilmiş durumda. Fakültede 50 öğretim üyesi bulunuyor.

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi

Fakültenin temeli 1977 yılında Anadolu Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Sinema ve Televizyon Yüksek Okulu’na dayanıyor. 1980 yılında adı İletişim Bilimleri Fakültesi olarak değiştirildi. Fakültede Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İletişim Tasarımı ve Yönetimi, Sinema ve Televizyon olmak üzere 4 bölümde eğitim veriyor. Bu yılki kontenjan sayısı 331. Fakültede 65 öğretim üyesi bulunuyor.

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi

1992 yılında kuruldu ve 1993-1994 eğitim yılında öğrenci almaya başladı. Fakülte, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo, Televizyon ve Sinema ile Reklamcılık olmak üzere 4 bölümde eğitim veriyor. 4 bölümde de ikinci öğretim programı var. Bu yılki kontenjan sayısı birinci öğretimde 326; ikinci öğretimde 316 olmak üzere toplam 642. Fakültede 53 öğretim üyesi görev yapıyor.

Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi

Fakülte 1994 yılında kuruldu. İletişim adıyla tek bölüm olarak öğrenci kabul ediyor ancak Radyo TV Sinema, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Gazetecilik ve İnternet Yayıncılığı şeklinde 3 uzmanlık alanı bulunuyor. Bu yılki kontenjan sayısı 33. Fakülte İLAD tarafından akredite edilmiş durumda. 11 öğretim üyesi görev yapıyor.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi

1997 yılında kuruldu. Fakültede Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo, Televizyon ve Sinema olmak üzere 3 bölümde eğitim veriliyor. İkili öğretim yapıyor. Bu yılki kontenjan sayısı birinci öğretimde 288, ikinci öğretimde 252 olmak üzere toplam 540. Fakültenin birinci öğretim programları İLAD tarafından akredite edilmiş durumda. Fakültede 32 öğretim üyesi görev yapıyor.

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi

1997 yılında kuruldu, 1998-1999 eğitim yılında öğrenci almaya başladı. Fakültede Gazetecilik, Görsel İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo, Televizyon ve Sinema ile Reklamcılık olmak üzere 5 bölümde eğitim veriliyor. Gazetecilik bölümünün ikinci öğretimi de var. Bu yılki kontenjan sayısı birinci öğretimde 260, ikinci öğretimde 84 olmak üzere toplamda 344. Fakültede 33 öğretim üyesi görev yapıyor.

Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi

1997 yılında kuruldu, 2001-2002 eğitim yılında öğrenci almaya başladı. Fakültede Gazetecilik, Görsel İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo, Televizyon ve Sinema olmak üzere 4 bölümde eğitim veriliyor. Bu yılki kontenjan sayısı birinci öğretimde 316, ikinci öğretimde 237 olmak üzere toplamda 553. Fakültede 17 öğretim üyesi görev yapıyor.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi

1998 yılında kuruldu. Fakülte, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo, Televizyon ve Sinema ile Reklamcılık olmak üzere 4 bölümde eğitim veriyor. Radyo, Televizyon ve Sinema programı İLAD tarafından akredite edilmiş durumda. Bu yılki kontenjan sayısı 326. Fakültede 29 öğretim üyesi görev yapıyor.

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi

2001 yılında kuruldu. Fakülte, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo, Televizyon ve Sinema olmak üzere 3 bölümde eğitim veriyor. 3 bölümün de hem ikinci öğretim hem de uzaktan öğretim programları var. Fakültenin birinci öğretim programları İLAD tarafından akredite edilmiş durumda. Bu yılki kontenjan sayısı birinci öğretimde 273, ikinci öğretimde 273, uzaktan öğretimde 162 olmak üzere toplam 708. Fakültede 30 öğretim üyesi görev yapıyor.

Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi

2001 yılında kuruldu. Fakültede, Gazetecilik ile Radyo, Televizyon ve Sinema olmak üzere 2 bölümde eğitim veriliyor. Fakültenin Radyo, Televizyon ve Sinema programı İLAD tarafından akredite edildi. Bu yılki kontenjan sayısı 148. Fakültede 12 öğretim üyesi görev yapıyor.

Trabzon Üniversitesi İletişim Fakültesi

2003 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne bağlı olarak kuruldu. Fakülte 2018’de Trabzon Üniversitesi’ne bağlandı. Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık olmak üzere 2 bölümde eğitim veriyor. Bu yılki kontenjan sayısı 148. Fakültede 13 öğretim üyesi görev yapıyor.

Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi

2005 yılında kuruldu. Fakültede öğrenci alan İletişim Bilimleri isimli tek bir lisans programı var. Bu yılki kontenjan sayısı 75. Fakültede 16 öğretim üyesi görev yapıyor.

Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi

2006 yılında kuruldu. Fakültede Gazetecilik, İletişim Bilimleri, Radyo, Televizyon ve Sinema olmak üzere 3 bölümde eğitim veriliyor. Radyo, Televizyon ve Sinema programı İLAD tarafından akredite edilmiş durumdu. Fakültenin bu yılki kontenjan sayısı 237. Fakültede 17 öğretim üyesi görev yapıyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi

2007 yılında kuruldu. Fakülte, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo, Televizyon ve Sinema olmak üzere 3 bölümde eğitim veriyor ve 3 bölümün de ikinci öğretim programları var. Bu yılki kontenjan sayısı birinci öğretimde 286, ikinci öğretimde 263 olmak üzere toplam 549. Fakültede 20 öğretim üyesi görev yapıyor.

Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi

2008 yılında kuruldu. Fakülte, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo, Televizyon ve Sinema olmak üzere 3 bölümde eğitim veriyor. Bu yılki kontenjan sayısı 222. Fakültede 14 öğretim üyesi görev yapıyor.

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi

2008 yılında kuruldu. Fakültede, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo, Televizyon ve Sinema olmak üzere 3 bölümde eğitim veriliyor ve 3 bölümün de ikinci öğretim programları var. Bu yılki kontenjan sayısı birinci öğretimde 212, ikinci öğretimde 192 olmak üzere toplam 404. Fakültede 20 öğretim üyesi görev yapıyor.

Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi

2009 yılında kuruldu. Fakültede, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Radyo, Televizyon ve Sinema olmak üzere 3 bölümde eğitim veriliyor. Bu yılki kontenjan sayısı 212. Fakültede 12 öğretim üyesi görev yapıyor.

Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi

2010 yılında kuruldu. Fakültede Gazetecilik ile Halkla İlişkiler ve Tanıtım olmak üzere 2 bölümde eğitim veriliyor. Bu yılki kontenjan sayısı 184. Bu iki bölümde 7 öğretim üyesi görev yapıyor.

Dicle Üniversitesi İletişim Fakültesi

2010 yılında kuruldu. Fakültede Gazetecilik ile Halkla İlişkiler ve Tanıtım olmak üzere 2 bölümde eğitim veriliyor. Bu yılki kontenjan sayısı 159. Bu iki bölümde 7 öğretim üyesi görev yapıyor.

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi

2010 yılında kuruldu. Fakültede Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo, Televizyon ve Sinema olmak üzere 3 bölümde eğitim veriliyor. Ayrıca Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünün uzaktan eğitim programı da var. Fakültenin Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı İLAD tarafından akredite edilmiş durumda. Bu yılki kontenjan sayısı birinci öğretimde 250, uzaktan öğretimde 144 olmak üzere toplam 394. Fakültede 21 öğretim üyesi görev yapıyor.

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi

2010 yılında kuruldu. Fakültede Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Radyo, Televizyon ve Sinema olmak üzere 3 bölümde eğitim veriliyor. Ayrıca her bölümün ikinci öğretim programı var. Fakültenin Radyo, Televizyon ve Sinema programı İLAD tarafından akredite edilmiş durumda. Bu yılki kontenjan sayısı birinci öğretimde 222, ikinci öğretimde 192 olmak üzere toplam 414. Fakültede 16 öğretim üyesi görev yapıyor.

Muş Alparslan Üniversitesi İletişim Fakültesi

2010 yılında kuruldu. Fakültede sadece Gazetecilik Bölümünde eğitim veriliyor. Bu yılki kontenjanı 54. Bölümde 4 öğretim üyesi görev yapıyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi

2010 yılında kuruldu. Fakültede Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Tasarım, Radyo, Televizyon ve Sinema olmak üzere 4 bölümde eğitim veriliyor. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünün ikinci öğretim programı da var. Bu yılki kontenjan sayısı birinci öğretimde 286, ikinci öğretimde 64 olmak üzere toplam 350. Fakültede 18 öğretim üyesi görev yapıyor.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İletişim Fakültesi

2010 yılında kuruldu. Fakültede Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo, Televizyon ve Sinema olmak üzere 3 bölümde eğitim veriliyor. Bu yılki kontenjan sayısı 120. Fakültede 13 öğretim üyesi görev yapıyor.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İletişim Fakültesi

2010 yılında kuruldu. Fakültede sadece Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümüne öğrenci alınıyor. Bu yılki kontenjanı 54. Fakültede 6 öğretim üyesi görev yapıyor.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi

2011 yılında açıldı. Fakültede Gazetecilik, Görsel İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Radyo, Televizyon ve Sinema olmak üzere 4 bölümde eğitim veriliyor. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünün ikinci öğretim programı da var. Bu yılki kontenjan sayısı birinci öğretimde 296, ikinci öğretimde 54 olmak üzere toplam 350. Fakültede 26 öğretim üyesi görev yapıyor.

Pamukkale Üniversitesi İletişim Fakültesi

2011 yılında kuruldu. Fakültede sadece Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümüne öğrenci alınıyor. Bu yılki kontenjanı 74. Fakültede 5 öğretim üyesi görev yapıyor.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İletişim Fakültesi

2011 yılında kuruldu. Fakültede Gazetecilik ile Radyo, Televizyon ve Sinema olmak üzere 2 bölümde eğitim veriliyor. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünün ikinci öğretimi de var. Bu yılki kontenjanı birinci öğretimde 148, ikinci öğretimde 74 olmak üzere toplam 222. Fakültede 23 öğretim üyesi görev yapıyor.

Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi İletişim Fakültesi

2011 yılında kuruldu. Fakültede Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Radyo, Televizyon ve Sinema olmak üzere 3 bölümde eğitim veriliyor. Bu yılki kontenjan sayısı 212. Fakültede 14 öğretim üyesi görev yapıyor.

Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi

2011 yılında kuruldu. Fakültede Gazetecilik, Görsel İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo, Televizyon ve Sinema olmak üzere 4 bölümde eğitim veriliyor. Görsel İletişim Tasarımı dışındaki bölümlerin ikinci öğretim programları da var. Bu yılki kontenjan sayısı birinci öğretimde 402, ikinci öğretimde 348 olmak üzere toplam 750. Fakültede 24 öğretim üyesi görev yapıyor.

Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi

2011 yılında kuruldu. Fakültede Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Radyo, Televizyon ve Sinema, Yeni Medya ve İletişim olmak üzere 4 bölümde eğitim veriliyor. Gazetecilik dışındaki bölümlerin ikinci öğretim programları da var. Bu yılki kontenjan sayısı birinci öğretimde 297, ikinci öğretimde 212 olmak üzere toplam 509. Fakültede 13 öğretim üyesi görev yapıyor.

Aksaray Üniversitesi İletişim Fakültesi

2012 yılında kuruldu. Fakültede Gazetecilik ile Halkla İlişkiler ve Reklamcılık olmak üzere 2 bölümde eğitim veriliyor. Bu yılki kontenjan sayısı 128. Fakültede 9 öğretim üyesi görev yapıyor.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi

2012 yılında kuruldu. Fakültede Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo, Televizyon ve Sinema olmak üzere 3 bölümde eğitim veriliyor. Gazetecilik ile Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümlerinin ikinci öğretim programları da var. Bu yılki kontenjan sayısı birinci öğretimde 222, ikinci öğretimde 118 olmak üzere toplam 340. Fakültede 23 öğretim üyesi görev yapıyor.

Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi

2012 yılında kuruldu. Fakültede Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İletişim ve Tasarımı, Radyo, Televizyon ve Sinema olmak üzere 4 bölümde eğitim veriliyor. Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İletişim ve Tasarımı bölümleri İLAD tarafından akredite edilmiş durumda. Bu yılki kontenjan sayısı 274. Fakültede 21 öğretim üyesi görev yapıyor.

Munzur Üniversitesi İletişim Fakültesi

2012 yılında kuruldu. Fakültede Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile Radyo, Televizyon ve Sinema olmak üzere 2 bölümde eğitim veriliyor. Bu yılki kontenjan sayısı 108. Fakültede 8 öğretim üyesi görev yapıyor.

Karabük Üniversitesi Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi

2016 yılında kuruldu. Fakültede Gazetecilik ile Radyo, Televizyon ve Sinema olmak üzere 2 bölümde eğitim veriliyor. Bu yılki kontenjan sayısı 96. Fakültede 8 öğretim üyesi görev yapıyor.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi İletişim Fakültesi

2016 yılında kuruldu. Sadece Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümüne öğrenci kabul ediyor. Bu yılki kontenjan sayısı 54. Fakültede 9 öğretim üyesi görev yapıyor.

Vakıf üniversitelerinde 21 iletişim fakültesi var

Türkiye’de 21 vakıf üniversitesindeki iletişim fakülteleri öğrenci kabul ediyor. Bu fakültelerin devlet üniversitelerindeki iletişim fakültelerinden temel farkı, açtıkları lisans programlarının çeşitliliği. En çok program çeşitliliği olanlar İstanbul Bilgi Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Beykent Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi. 

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi

1996 yılında kuruldu. Fakültede Dijital Oyun Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim Tasarımı ve Yönetimi, Radyo, Televizyon ve Sinema, Reklamcılık, Sanat ve Kültür Yönetimi, Yeni Medya ve İletişim olmak üzere 8 programda eğitim veriliyor. Bu yılki kontenjan sayısı 623. Fakültede 34 öğretim üyesi görev yapıyor.

Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi

1996 yılında kuruldu. Fakültede Gazetecilik, Görsel İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo, Televizyon ve Sinema, Reklam Tasarımı ve İletişimi olmak üzere 5 bölümde eğitim veriliyor. Fakültenin Gazetecilik dışındaki 4 programı da İLAD tarafından akredite edilmiş durumda. Bu yılki kontenjan sayısı 284. Fakültede 23 öğretim üyesi görev yapıyor.

Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi

1997 yılında kuruldu. Fakültede Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Tasarımı, Radyo, Televizyon ve Sinema olmak üzere 3 bölümde eğitim veriliyor. Bu yılki kontenjan sayısı 148. Fakültenin 3 programı da İLAD tarafından akredite edilmiş durumda. Fakültede 20 öğretim üyesi görev yapıyor.

Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi

1997 yılında kuruldu. Fakültede Gazetecilik, Görsel İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce), Radyo, Televizyon ve Sinema olmak üzere 5 bölümde eğitim veriliyor. Fakültenin tüm programları İLAD tarafından akredite edilmiş durumda. Bu yılki kontenjan sayısı 185. Fakültede 26 öğretim üyesi görev yapıyor.

Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi

1998 yılında kuruldu. Fakültede Dijital Oyun Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Tasarımı, Reklamcılık, Sinema ve Televizyon ve Yeni Medya olmak üzere 6 bölümde eğitim veriliyor. Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı İLAD tarafından akredite edilmiş durumda. Fakültenin bu yılki kontenjan sayısı 318. Fakültede 34 öğretim üyesi görev yapıyor.

Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi

2000 yılında kuruldu. Fakültede Görsel İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo, Televizyon ve Sinema, Reklamcılık, Yeni Medya olmak üzere 5 bölümde eğitim veriliyor. Fakültenin bu yılki kontenjan sayısı 202. Fakültede 19 öğretim üyesi görev yapıyor.

İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi

2001 yılında kuruldu. Fakültede Görsel İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Medya ve İletişim olmak üzere 3 bölümde eğitim veriliyor. Fakültenin bu yılki kontenjan sayısı 177. Fakültede 22 öğretim üyesi görev yapıyor.

İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi

2001 yılında kuruldu. Fakültede Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Sinema ve Dijital Medya, Yeni Medya ve İletişim olmak üzere 3 bölümde eğitim veriliyor ve 3 program da İLAD tarafından akredite edilmiş durumda. Fakültenin bu yılki kontenjan sayısı 134. Fakültede 14 öğretim üyesi görev yapıyor.

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi

2001 yılında kuruldu. Fakültede Görsel İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Radyo, Televizyon ve Sinema, Yeni Medya ve İletişim olmak üzere 4 bölümde eğitim veriliyor. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile Radyo, Televizyon ve Sinema programları İLAD tarafından akredite edildi. Fakültenin bu yılki kontenjan sayısı 188. Fakültede 25 öğretim üyesi görev yapıyor.

İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi

2007 yılında kuruldu. Fakültede Gazetecilik, Görsel İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Sinema ve Televizyon, Yeni Medya ve İletişim olmak üzere 5 bölümde eğitim veriliyor. Fakültenin bu yılki kontenjan sayısı 185. Fakültede 15 öğretim üyesi görev yapıyor.

İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi

2007 yılında kuruldu. Fakültede Gazetecilik, Görsel İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo, Televizyon ve Sinema, Reklamcılık, Televizyon Haberciliği ve Programcılığı, Yeni Medya ve İletişim olmak üzere 7 bölümde eğitim veriliyor. Bunlardan Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo, Televizyon ve Sinema, Reklamcılık ile Televizyon Haberciliği ve Programcılığı İLAD tarafından akredite edilmiş durumda. Fakültenin bu yılki kontenjan sayısı 422. Fakültede 31 öğretim üyesi görev yapıyor.

İstanbul Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi

2008 yılında kuruldu. Fakültede Dijital Oyun Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Medya ve İletişim, Televizyon Haberciliği ve Programcılığı, Yeni Medya, Yeni Medya (İngilizce) olmak üzere 7 bölümde eğitim veriliyor. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile Televizyon Haberciliği ve Programcılığı İLAD tarafından akredite edilmiş durumda. Fakültenin bu yılki kontenjan sayısı 466. Fakültede 33 öğretim üyesi görev yapıyor.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Fakültesi

2009 yılında kuruldu. Fakültede Görsel İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Radyo, Televizyon ve Sinema, Yeni Medya ve İletişim olmak üzere 4 bölümde eğitim veriliyor. Radyo, Televizyon ve Sinema programı İLAD tarafından akredite edilmiş durumda. Fakültenin bu yılki kontenjan sayısı 123. Fakültede 19 öğretim üyesi görev yapıyor.

İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi

2009 yılında kuruldu. Fakültede Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce), Medya ve Görsel Sanatlar, Radyo, Televizyon ve Sinema, Yeni Medya ve İletişim olmak üzere 6 bölümde eğitim veriliyor. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Medya ve Görsel Sanatlar ile Radyo, Televizyon ve Sinema programları İLAD tarafından akredite edilmiş durumda. Fakültenin bu yılki kontenjan sayısı 414. Fakültede 23 öğretim üyesi görev yapıyor.

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi

2011 yılında kuruldu, ilk öğrencilerini 2013-2014 eğitim yılında almaya başladı. Fakültede Çizgi Film ve Animasyon, Gazetecilik, Görsel İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo, Televizyon ve Sinema, Reklamcılık, Yeni Medya ve İletişim olmak üzere 7 bölümde eğitim veriliyor. Fakültenin Gazetecilik, Görsel İletişim Tasarımı ile Reklamcılık programları İLAD tarafından akredite edilmiş durumda. Bu yılki kontenjan sayısı 407. Benim de dekanlığını yaptığım fakültede 33 öğretim üyesi görev yapıyor.

İbn Haldun Üniversitesi İletişim Fakültesi

2015 yılında kuruldu. Fakültede sadece Yeni Medya ve İletişim Bölümü öğrenci alıyor. Bu yılki kontenjanı 15. Fakültede 7 öğretim üyesi görev yapıyor.

Fenerbahçe Üniversitesi İletişim Fakültesi

2016 yılında kuruldu. Fakültede Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Radyo, Televizyon ve Sinema, Yeni Medya ve İletişim olmak üzere 3 bölümde eğitim veriliyor. Bu yılki kontenjanı 83. Fakültede 11 öğretim üyesi görev yapıyor.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi

2017 yılında kuruldu. Fakültede Dijital Oyun Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, Radyo, Televizyon ve Sinema olmak üzere 3 bölümde eğitim veriliyor. Bu yılki kontenjanı 89. Fakültede 9 öğretim üyesi görev yapıyor.

Ankara Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi

2018 yılında kuruldu. Fakültede sadece Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrenci alıyor. Bu yılki kontenjanı 52. Fakültede 4 öğretim üyesi görev yapıyor.

Avrasya Üniversitesi İletişim Fakültesi

2021 yılında kuruldu. Fakültede Görsel İletişim Tasarımı ile Yeni Medya ve İletişim bölümleri öğrenci alıyor. Fakültenin bu yılki kontenjanı 64. Ancak ne fakülte sayfasında ne de ÖSYM kontenjanları kılavuzunda öğretim üyesi bilgisi var. Adeta hocası olmayan fakülteye öğrenci kontenjanı verilmiş gibi görünüyor.

İstinye Üniversitesi İletişim Fakültesi

2021 yılında kuruldu. Fakültede Görsel İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Radyo, Televizyon ve Sinema, Yeni Medya ve İletişim olmak üzere 4 bölüm bulunuyor. Fakültenin bu yılki kontenjanı 144. Fakültede 11 öğretim üyesi görev yapıyor.

Pasif durumda 4 iletişim fakültesi var

Devlet üniversiteleri bünyesinde kurulmuş olmalarına rağmen bugüne kadar ne kadrosunu oluşturabilmiş ne de öğrenci alabilmiş 4 iletişim fakültesi var. Bunlar; Bursa Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi (2010), Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İletişim Fakültesi (2018), Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İletişim Fakültesi (2018), Boğaziçi Üniversitesi İletişim Fakültesi (2021).

5 yeni iletişim fakültesi daha geliyor

3 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 4 devlet üniversitesinde daha iletişim fakültesi kuruldu. Bunlar; Kilis 7 Aralık Üniversitesi İletişim Fakültesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İletişim Fakültesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi İletişim Fakültesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İletişim Fakültesi. Ayrıca bir vakıf üniversitesi olan Altınbaş Üniversitesi bünyesinde de iletişim fakültesi açılması kararlaştırıldı. 

En çok öğretim üyesi Marmara İletişim’de

Sadece 3 bölümde lisans eğitimi veren Marmara İletişim’de tam 97 öğretim üyesi görev yapıyor. Bu fakülteyi 71 öğretim üyesiyle İstanbul İletişim takip ediyor. Anadolu İletişim Bilimleri’nin 65, Selçuk İletişim’in 53 öğretim üyesi var.

Öte yandan Anadolu’nun birçok şehrinde açılmış olan iletişim fakülteleri öğretim üyesi bulmakta güçlük çekiyor. Muş, Zonguldak, Denizli, Tunceli, Karabük, Manisa, Aksaray, Diyarbakır, Gaziantep gibi şehirlerde kurulan iletişim fakültelerinde 10’dan az öğretim üyesi görev yapıyor.

En yüksek öğrenci kontenjanı Süleyman Demirel’de

Bu yılki kontenjanlara bakıldığında en çok öğrenciyi 750 kişilik kontenjanla Isparta’daki Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi alıyor. Bu fakülteyi 708 öğrenci kontenjanıyla Erciyes İletişim, 642 kontenjanla Selçuk İletişim, 553 kontenjanla Fırat İletişim, 549 kontenjanla Sivas Cumhuriyet İletişim, 540 kontenjanla Atatürk İletişim, 509 kontenjanla Uşak İletişim izliyor. Devlet üniversitelerindeki bu fakültelerin tamamı da ikili öğretim yapıyor.

Vakıf üniversiteleri içinde en çok öğrenciyi 623 kontenjanla Bilgi İletişim alıyor. Bu fakülteyi 466 kontenjanla Beykent İletişim, 422 kontenjanla İstanbul Aydın İletişim, 414 kontenjanla Medipol İletişim ve 407 kontenjanla Üsküdar İletişim takip ediyor.

İLAD tarafından akredite edilmiş 57 program var

İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD) 2018 yılından itibaren başvuru yapan iletişim programlarını akredite etmeye başladı. Bugüne kadar iletişim fakültelerinde İLAD akreditasyonu alan 57 program var. Bu programların 25’i devlet üniversitelerindeki iletişim fakültelerinde, 32’si de vakıf üniversitelerinin iletişim fakültelerinde yer alıyor. Bu veriler, vakıf üniversitelerinin akreditasyon alma konusunda daha istekli olduklarını gösteriyor.

İletişim fakültelerine 16 bin kontenjan

Son olarak kontenjan sayılarını da aktarayım. Bu yıl devlet üniversitelerindeki iletişim fakültelerine 11 bin 353, vakıf üniversitelerindeki iletişim fakültelerine ise 4 bin 723 kontenjan verildi. Toplamda 16 bin 73 öğrenci, iletişim fakültelerinde okuyabilme şansına sahip olacak. Bu sayı az mıdır çok mudur, tartışmaya açık, ancak 3 milyon civarında gencin üniversite sınavına girdiği bir ülkede iletişim fakülteleri için ayrılan 16 bin kontenjan çok yüksek olmasa gerek. Ne var ki asıl sorun üniversite kontenjanlarının yüksekliği değil, istihdam alanlarının darlığıdır. Örneğin sektörel trendlere daha gerçekçi bakan vakıf üniversitelerindeki gazetecilik programlarına ayrılan kontenjan sadece 207 iken, devlet üniversitelerindeki gazetecilik programlarının kontenjanı 3 bin 676’dır. Bunların önemli bir kısmı da ikinci öğretim kontenjanıdır.

Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
İlginizi çekebilir